Radio Marija Latvija finanses (2017)

Meklējiet vispirms Dieva valstību un  viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots /Mt 6:33/ Lielā saimē, kur ik diena ir raibu notikumu pilna, tik viegli ir aizmirsties un atstāt novārtā kādu iesāktu darbu. Tā bija noticis arī ar Radio Marija Latvija finanšu plūsmas atskaiti par 2017.gada izskaņu. Šeit atradīstiet pilnu 2017.gada atskaiti, un. turpinot uzsākto[…]

Radio Marija Latvija finanses, oktobris 2017

Dzirdīgu ausi un redzīgu aci – abas divas dara Tas Kungs. /Sak.20:12/ Rudens atnāk pats, šķiet, ne viņu ļoti gaidām, ne saucam. Rudens nekavē. Vienmēr ierodas laikā. Un viss, itin viss, kam rudens pieskaras kļūst skaists un nobriedis. Skaistais dabā priecē acis, nobriedušas vārpas uz lauka un dārzeņi tīrumā priecē miesu. Un tas viss nāk[…]

RM Latvija finanšu plūsma

  Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! /Jes 41:10/ Kungs mums dod un māca mums dalīties tajā, ko Viņa žēlastībā saņemam. Šim aicinājumam ir atsaukušies tūkstošiem, desmitiem un simtiem tūkstošu cilvēku pasaulē un Latvijā.[…]