02.10.2018

Ceļš uz Emmausu

Ceļā uz Emmausu Jēzus mācekļiem skaidroja Svētos Rakstus un atklāja, ka tie visi runā par Viņu. Tad nu arī mēs cenšamies lasīt Dieva Vārdu, to iepazīt tuvāk un atklāt tajā Jēzu, kurš turpina runāt uz mums. Šajā raidījumā lasām Svētos Rakstus kopā ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, uzsverot Dieva vārdu kā mūsu kopīgo pamatu, kā arī sadraudzības un sadarbības nepieciešamību starp kristiešiem.