11.09.2018

Dievs ir ļoti, ļoti labs

Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas raidījums “Dievs ir ļoti, ļoti labs”

Raidījumā dzirdēsiet liecības par to kā Dievs darbojas cilvēku dzīvē, pārveidojot to sirdis, izmainot to attiecības ar sevi, līdzcilvēkiem, Dievu. Būs arī notikušo kristīgo pasākumu atspoguļojums, kā arī kalpotāju liecības, kādus augļus sniedz kalpojums gan tiem, pie kuriem nāk kalpotāji, gan pašiem kalpotājiem.