10.09.2018

Pasaules tulkošana

Rakstnieka pārrunu stunda ”Pasaules tulkošana”

Mūsu vēstures nezināmās lappuses, aktuālāko mūsdienu notikumu analīze, šodienas procesu skaidrojums vēsturisko paralēļu kontekstā.

Galvenās tēmas: noklustētā vēsture; pilsoniskā atbildība; kristīgā morāle

 „Pasaules tulkošana” Radio Marija Latvija viļņos skan divreiz mēnesī ceturtdienās plkst.16.00. Rakstnieks Jānis Ūdris, septiņu grāmatu autors, raidījumā izgaismo mūsu vēstures aizmirstos vai noklusētos notikumus,  vienlaikus pievēršoties aktuālākajām mūsdienu problēmām. Rakstnieka pārliecībā,  asākās šodienas problēmas sakņojas pagātnes kļūdās un joprojām neizvērtētajā un (arī tādēļ) nepārvarētajā padomju okupācijas laika mantojumā.