02.09.2019

PROGRAMMA  | 2020. GADA FEBRUĀRIS

P I R M D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi(Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Otrās iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks)
13.30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Tīra sirds tīrā vidē (Rīgas Katoļu ģimnāzija)
17.00 Saruna ar bīskapu (17.), Kedās (Atk.) (10.), Žēlsirdīgais samarietis (atk.) (24.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
20.40 Aktualitātes (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Vairāk Tevis manī (Sandra Preisa)
22.30 Akustiskie vakari
23.00 Priestera katehēze (atk.)


O T R D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Otrās iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Celies, Dievs ar tevi runā! (Stella Jurgena) (atk.)
13.30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14.00 Tēva meitas (Annija Pallo) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīlestības terapija (Ina Grasmane) (atk.)
17.00 Notikumu kaleidoskopā (atk.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate”)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE) (atk.)
22.30 Slavēšanas mūzika
23.00 Priestera katehēze (atk.)


T R E Š D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Otrās iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Grāmatzīme (Aija Balode) (5., 19.)
13.30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis)
17.00 Savienots (Tuvumā.lv) (12., 26.) No konflikta uz kopību (Munise Lamberte) (19.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Kedās (Jauniešu pastorālā māja, (5.) / Žēlsirdīgais samarietis (Caritas Latvija, 19.), Grāmatzīme (atk) (12., 26.)
20.40 Aktualitātes (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Stacija (Kaspars Ezeriņš)
23.00 Priestera katehēze (atk.)


C E T U R T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Otrās iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs)
13.30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14.00 Mūzika
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders 06., 20.)/ Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris, 13., 27.)
17.00 Ceļš uz Emmausu (dažādu konfesiju garīdznieki)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mīlestības terapija (Ina Grasmane)
20.40 Aktualitātes (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis) (atk)
23.00 Priestera katehēze (atk.)


P I E K T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Otrās iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Rīta cēliens
11.00 RML aktualitātes (Jolanta Grāvīte)
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Mūzika
13.30 Kristīgā filozofija (Jānis Valtervitenheims)
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Tēva meitas (Annija Pallo)
17.00 Mūzika
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders 14., 28.) (atk.) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris, 07., 21.) (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Saruna ar bīskapu (28.) (atk.)
23.00 Priestera katehēze (atk.)


S E S T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.50 365 Otrās iespējas
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09.00 RML aktualitātes (atk.)
10.00 Litānija
10.30 Mūzika
11.00 Sarkanais paklājs (Matīss Skujiņš) (15., 22., 29.)
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Bībeles studijas (m. Hanna Rita Laue)
14.00 Savienots (Tuvumā.lv) (15., 29.) (atk.) No konflikta uz kopību (Munise Lamberte) (22.) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Celies, Dievs ar tevi runā! (Stella Jurgena)
17.00 mūzika
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Bībelē sakņotie teicieni un metaforas (atk)
21.00 Kompletorijs
21.20 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
21.30 Mūzika
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Dzīvās slavēšanas mūzikas ieraksti
23.00 Ceļš uz Emmausu (dažādu konfesiju garīdznieki) (atk.)


S V Ē T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Gaismas ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Otrās iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 Otrās iespējas
08.00 Vairāk Tevis manī (Sndra Preisa) atk.
09.00 Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)
09.30 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs) (atk.)
10.00 Svēto Rakstu lasījums, mūzika
10.30 Mūzika
11.00 Svētās Mises tiešraide*
12.15 Rožukronis
13.00 Konferenču ieraksti
14.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Citas konfesijas dievkalpojums (09., 16., 23.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās”, 09.) / Jaunais ceļš (Kopiena “Chemin Neuf”, 16.)
21.00 Kompletorijs
21.20 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Otrās iespējas
22.00 Kafija ar kapucīnu (krievu val., t. Pjotrs Kurkevičs OFMCap)
23.00 Mūzika

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta