03.09.2018

Programma

Pirmdiena / Otrdiena / Trešdiena / Ceturtdiena / Piektdiena / SestdienaSvētdiena

Pirmdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, rīta lūgšana
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Rīta katehēze
10:00 Litānija, Rīta cēliens
11:00 Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12:40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13:00 Notikumu kaleidoskopā
14:00 Apsveikumi
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Tīra sirds tīrā vidē
17:00 Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu (I) / Duc in altum (II, IV) / Saruna ar bīskapu (III)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs
20:40 Vakara pasaka
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
22:00 Vairāk Tevis manī
22:30 Akustiskie vakari
23:00 Rīta katehēze (atk.)

Otrdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Rīta katehēze
10:00 Litānija, Rīta cēliens
11:00 Žēlsirdības stadions
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12:40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13:00 Celies, Dievs ar tevi runā! (atk.)
13:30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Mans dzīvesveids (I, III)
17:30 Vide un cilvēks (II, IV)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Vairāk, tālāk, dziļāk
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
22:00 Slavēšanas mūzika
23:00 Rīta katehēze (atk.)

Trešdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Rīta katehēze
10:00 Litānija, Rīta cēliens
11:00 Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12:40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13:00 Grāmatzīme (II, IV) / Pāri mums (III)
13:30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Mīliet cits citu
17:00 Savienots
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Kedās (I) / Žēlsirdīgais samarietis (III)
20:40 Vakara pasaka
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
22:00 Stacija
23:00 Rīta katehēze (atk.)

Ceturtdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Rīta katehēze
10:00 Litānija, Rīta cēliens
11:00 Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12:40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13:00 Svētie
13:30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14:00 Raidījums apsveikumiem
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Laiks īstiem vīriem (I, III) / Pasaules tulkošana (II, IV)
17:00 Ceļš uz Emmausu
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Mīlestības terapija 
20:40 Vakara pasaka
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
22:00 Mūzika dažādu tautu valodās
23:00 Rīta katehēze (atk.)

Piektdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30  Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Rīta katehēze
10:00 Litānija, Rīta cēliens
11:00 RML aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12:40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13:00 Ceļš pie Viņa
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Garīgums mūsdienās
17:00 Notikumu krustpunktā
17:45 Kristīgā filozofija
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Mūzika
20:40 Vakara pasaka
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
22:00 Mūsu Baznīcas mūzikas meistari (I, III) / Saruna ar bīskapu (IV)
23:00 Rīta katehēze (atk.)

Sestdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Svētā Mise
08:50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09:00 RML aktualitātes (atk.)
10:00 Litānija
11:00 Mūzika
12:00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12:40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13:00 Vide un cilvēks (I, III, IV)
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
16:00 Celies, Dievs ar tevi runā!
17:00 Mūsu Baznīcas mūzikas meistari (I, III)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Jaunietis pasaulē
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 События и вести (krievu val.)
22:00 Dzīvās slavēšanas mūzikas ieraksti
23:00 Mūzika

Svētdiena

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
03:00 Žēlsirdības kronītis, Gaismas ceļš
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (krievu val.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
06:00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam, Sv. Jāzepa litānija
08:00 Mosties ar svētceļniekiem!
09:00 Lūgšana ar sv. Ignāciju no Lojolas
09:30 Mūzika
10:00 Litānija, Svēto Rakstu lasījums
11:00 Svētās Mises tiešraide*
12:15 Rožukronis
13:00 Konferenču ieraksti
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio
16:00 Mūzika, lūgšanas
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20:00 Mīlestības dialogs (II) / Kānas labais vīns (III)
21:00 Kompletorijs
21:20 Svēto Rakstu lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
22:00 Kafija ar kapucīnu (krievu val.)
23:00 Mūzika