02.09.2019

PROGRAMMA | 2020. GADA DECEMBRIS

P I R M D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
10.00 Adventa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks)
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Tīra sirds tīrā vidē (Rīgas Katoļu Ģimnāzija)
17.00 Saruna ar bīskapu 21./ Kedās 14. (atk.)/ Neredzamā Dieva atēls 28. (atk.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās Dzīves un Evaņģelizācijas skola)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Vairāk Tevis manī (Sandra Preisa)
22.30 Akustiskie vakari
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra) (atk.)

 

O T R D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
10.00 Adventa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Kā garšo Psalmi? (Stella Jurgena) (atk.)
13.30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14.00 Tēva meitas (Annija Pallo) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Grūti būt katolim (Viesturs Vizulis)
17.00 Atrasts tulkojumā (Latvijas Bībeles biedrība) 08., 22.
17.30 Pī golda (Māra Sadovska)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate”)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE) (atk.)
22.30 Slavēšanas mūzika
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra) (atk.)
 

T R E Š D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
10.00 Adventa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Grāmatzīme (Aija Balode) (09., 23.)
13.30 Kristīga mūzika latviešu valodā
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis)
17.00 Dzīvesstāsti (Munise Lamberte) 2. / Savienots (Tuvumā.lv) 09., 23. / No konflikta uz kopību (Kristīne Lazdiņa) 16.
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Kedās (Jauniešu pastorālā māja) 2. / Neredzamā Dieva attēls (Mārīte Jirgensone) 09. / Žēlsirdīgais samarietis (Inese Motte) 16.
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Stacija (Kaspars Ezeriņš)
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra) (atk.)

 

C E T U R T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
10.00 Adventa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs)
13.30 Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš)
14.00 Grūti būt katolim (Viesturs Vizulis) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Ceļš uz Emmausu (Pr. Pēteris Skudra)
17.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders)  (10., 24.) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris) (3., 17.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mīlestības terapija (Ina Grasmane)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis) atk.
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra) (atk.)

 

P I E K T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
10.00 Adventa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Kristīgā filozofija (Jānis Valtervitenheims)
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks)
17.00 Tēva meitas (Annija Pallo)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders)  (18.) atk. / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris) (11.) atk.
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Mūzika
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra) (atk.)

 

S E S T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09.00 RML aktualitātes (atk.)
10.00 Adventa kalendārs, Rīta cēliens (atk.)
11.00 Mūzika
12.00 Kunga Eņģelis, Rožukronis
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Bībeles studijas (m. Hanna Rita Laue)
14.00 Dzīvesstāsti (Munise Lamberte) 5. (atk.)/ Savienots (Tuvumā.lv) 12., 26. (atk.) / No konflikta uz kopību (Kristīne Lazdiņa) 19. (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Kā garšo Psalmi? (Stella Jurgena)
17.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās Dzīves un Evaņģelizācijas skola) (atk.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mūzika
21.15 Kompletorijs
21.30 Mūzika
21.50 365 iespējas
22.00 Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš) (atk.)
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Ceļš uz Emmausu (Pr. Pēteris Skudra) (atk.)

  

S V Ē T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Gaismas ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 iespējas
08.00 Sv. Mise
09.00 Mūzika
09.30 Svētie (Pr. Vjačeslavs Bogdanovs) (atk.)
10.00 Adventa kalendārs, Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)
11.00 Svētās Mises tiešraide*
12.15 Rožukronis
13.00 Mūzika, lūgšanas / 27. Luterāņu dievkalpojums
14.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate”) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Baptistu dievkalpojums
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās”, 13.) / Jaunais ceļš (Kopiena “Chemin Neuf”, 20.)
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Kafija ar kapucīnu (krievu val., t. Pjotrs Kurkevičs OFMCap)
22.55 Adventa kalendārs
23.00 Mūzika

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

SVĒTDIENU SV. MISES:
06.12. pl. 11.00 Rīgas Svētā Franciska baznīca
13.12. pl. 11.00 Auces Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze
20.12. pl. 12.00 Daugavpils Jēzus sirds draudze
27.12. pl. 12.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:
04.12. pl. 12.00 Radio Marija Latvija kapela
04.12. pl. 19.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca
05.12. pl. 19.00 Aglonas Bazilika
08.12. pl. 12.00 Radio Marija Latvija kapela
08.12. pl. 18.30 Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle
11.12. pl. 12.00 Radio Marija Latvija kapela

Progammā gaidāmas izmaiņas 04.-08. Radio Marija Latvija piecu gadu dzimšanas dienas svinību kontekstā, kā arī 24.-26. Kristus dzimšanas svētku svinību laikā!

RML 5 gadu dzimšanas dienas programmu meklē šeit!