02.09.2019

PROGRAMMA  | 2020. GADA MARTS

P I R M D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi(Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Gavēņa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Krusta ceļš
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks)
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Tīra sirds tīrā vidē (Rīgas Katoļu ģimnāzija)
17.00 Saruna ar bīskapu (18.), Kedās (Atk.) (11.), Žēlsirdīgais samarietis (atk.) (25.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
20.40 Aktualitātes (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Vairāk Tevis manī (Sandra Preisa)
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (atk.)

 

O T R D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Gavēņa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Krusta ceļš
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Apustuļa Pāvila mācība draudzēm (Stella Jurgena) (atk.)
13.30 Rūgtās asaras
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Tēva meitas (Annija Pallo) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīlestības terapija (Ina Grasmane) (atk.)
17.00 Atrasts tulkojumā (Latvijas Bībeles Biedrība) 10., 24., Notikumu kaleidoskopā (atk.) (03., 17., 31.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate”)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Krusta ceļš
22.30 Slavēšanas mūzika
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (atk.)

 

T R E Š D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Gavēņa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Krusta ceļš
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Grāmatzīme (Aija Balode) (4., 18.)
13.30 Rūgtās asaras
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis)
17.00 Rūgtās asaras (04.) Savienots (Tuvumā.lv) (11., 25.) No konflikta uz kopību (Munise Lamberte) (18.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Kedās (Jauniešu pastorālā māja, (4.) / Žēlsirdīgais samarietis (Caritas Latvija, 18.), Grāmatzīme (atk) (11., 25.)
20.40 Aktualitātes (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Stacija – Krusta ceļš (Kaspars Ezeriņš)
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (atk.)

 

C E T U R T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Gavēņa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Krusta ceļš
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs)
13.30 Rūgtās asaras
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Mūzika
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders 05., 19.)/ Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris, 12., 26.)
17.00 Ceļš uz Emmausu (dažādu konfesiju garīdznieki)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mīlestības terapija (Ina Grasmane)
20.40 Aktualitātes (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Krusta ceļš
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (atk.)

 

P I E K T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze
10.00 Gavēņa kalendārs, Rīta cēliens
11.00 RML aktualitātes (Jolanta Grāvīte)
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Krusta ceļš
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Kristīgā filozofija (Jānis Valtervitenheims)
13.30 Rūgtās asaras
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Tēva meitas (Annija Pallo)
17.00 Krusta ceļš
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders 13., 27.) (atk.) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris, 06., 20.) (atk.)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Krusta ceļš
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Priestera katehēze (atk.)

 

S E S T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Svētā Mise
08.50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09.00 RML aktualitātes (atk.)
10.00 Gavēņa kalendārs
10.30 Mūzika
11.00 Sarkanais paklājs (Matīss Skujiņš)
12.00 Krusta ceļš
12.40 Tradicionālās garīgās dziesmas
13.00 Bībeles studijas (m. Hanna Rita Laue)
13.30 Rūgtās asaras
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Savienots (Tuvumā.lv) (14., 28.) (atk.) No konflikta uz kopību (Munise Lamberte) (21.) (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Apustuļa Pāvila mācība draudzēm (Stella Jurgena)
17.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola) (atk)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Bībelē sakņotie teicieni un metaforas (atk)
21.00 Kompletorijs
21.20 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
21.30 Mūzika
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Dzīvās slavēšanas mūzikas ieraksti
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Ceļš uz Emmausu (dažādu konfesiju garīdznieki) (atk.)

  

S V Ē T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08.00 Vairāk Tevis manī (Sandra Preisa) atk.
09.00 Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)
09.30 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs) (atk.)
10.00 Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījums
10.30 Mūzika
11.00 Svētās Mises tiešraide*
12.15 Rožukronis
13.00 Konferenču ieraksti
13.55 Gavēņa kalendārs
14.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (atk.)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Citas konfesijas dievkalpojums (08., 22.)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
20.00 Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās”, 08.) / Jaunais ceļš (Kopiena “Chemin Neuf”, 15.)
21.00 Kompletorijs
21.20 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22.00 Kafija ar kapucīnu (krievu val., t. Pjotrs Kurkevičs OFMCap)
22.55 Gavēņa kalendārs
23.00 Mūzika

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

P R O G R A M M A S  I Z M A I Ņ A S
Š A J O S  D A T U M O S:

20.-21. 24 stundas Jēzum īpaša programma