02.10.2018

Saruna ar bīskapu

Par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Saruna ar Latvijas diecēžu bīskapiem par tēmām, kurām viņi īpaši vēlas pievērst klausītāju uzmanību.