02.10.2018

Vairāk Tevis manī

Šogad sāksim ar bēdīgām aktualitātēm Baznīcā – lasīsim un pārdomāsim Pāvesta Franciska vēstuli ticīgajai tautai. Lai labāk izprastu mūsdienās veidojošās “jaunās herēzes” papētīsim gan Katoļu Baznīcas garīgās tradīcijas vēsturi, gan svēto cilvēku biogrāfijas. Paskatīsimies, kur var noderēt pagājušajā sezonā uzzinātais par kritisko domāšanu un apzinātību, lai atpazītu mūsdienu kristiešiem kopīgās vājās vietas un kopīgi meklēsim veidus, kā nostiprināties savā ticībā un vērtību sistēmā, lai spētu pastāvēt mūsdienu sabiedrības izaicinājumu priekšā.